Markedsføring

Vær med til at markedsføre Assens for fulde Sejl. Du er velkommen til at benytte materialet herunder.

Materialet må dog kun benyttes i forbindelse med markedsføring af eventen Assens for fulde Sejl 2019. Hvis du har behov for noget andet materiale f.eks. en speciel billedstørrelse eller lignende, så kontakt os endelig.

Kontakt projektleder Louise Skøtt Christensen, hvis du vil vide mere på 2027 0193 eller lsc@udviklingassens.dk

 

 

 

DSC 2531

Arrangører

De to arrangementer er udviklet af Udvikling Assens, Museum Vestfyn, Assens Handelsstandsforening og Assens Kommune.

Info omkring havneventen:

Kontakt projektleder Louise Skøtt Christensen fra Udvikling Assens, hvis du vil vide mere på 2027 0193 eller lsc@udviklingassens.dk

Info omkring det Historiske Marked:

Kontakt projektmedarbejder Mathias Magnussen Thorsson fra Museum Vestfyn, hvis du vil vide mere på 7179 6366 eller historiskmarked@museumvestfyn.dk

 

affs youtube play2

Aflys på grund af Covid-19

Vi må desværre meddele, at den niende udgave af Assens for fulde Sejl ikke finder sted i år.

På grund af situationen og regeringens forlængelse af forsamlingsforbuddet er det desværre ikke muligt. Sikkerheden for vores gæster, erhvervsaktører og frivillige er vores første prioritet, derfor respekterer og forstår vi myndighedernes beslutning.

Kontakt projektleder Louise Skøtt Christensen fra Udvikling Assens på 2027 0193 eller lsc@udviklingassens.dk, for nærmere information.

folder banner

Turistmateriale 2018

Herunder er aktuelt turistmateriale for sæson 2018 til download. I er velkomne til at bruge materialet på jeres egen hjemmeside, printe/kopiere og udlevere til gæster etc.

Kontakt Louise Skøtt Christensen på telefon 2027 0193 eller e-mail lsc@udviklingassens.dk hvis du har spørgsmål eller har brug for andet materiale.

Cykelguide 2018

Livebook:

Pdf

Eventkalenderen sommer 2018 

Assens for fulde Sejl – Historien er Overalt 2018

NB - materialet må kun benyttes i forbindelse med arrangementet.

Plakater til ophæng

Persondatapolitik
Udvikling Assens

Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af persondata – Persondataforordningen (GDPR). Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.
Det er vigtigt for os i Udvikling Assens, at vi beskytter vores medlemmers og øvrige samarbejdspartneres personoplysninger bedst muligt og overholder reglerne i forordningen. Det betyder, at du bl.a. har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Vi har på denne baggrund opdateret vores persondatapolitik.

Dataansvarlig
Udvikling Assens
CVR: 29993564
Tobaksgården 7
5610 Assens

Databehandlere

 • Væksthus Syddanmark foretager den tekniske drift af vores interne CRM-system (ESCRM).
 • PentaCon varetager og vedligeholder vores it-system.
 • Vi bruger Danrevi til bogholderi og revision.
 • Vi bruger Mailchimp til at udsende vores nyhedsbreve.
 • Vi er certificeret bruger af VækstHjulet (GrowthWheel)

Ovenstående virksomheder behandler data og personoplysninger, vi er dataansvarlige for. Vi har derfor indhentet databehandleraftaler med alle parter.

Som medlem af Udvikling Assens og/eller modtager af vores nyhedsbreve accepterer du, at vi lader dine data behandle af vores databehandlere. Du giver med dit medlemskab og/eller din tilmelding til vores nyhedsbrev accept af og fuldmagt til dette. Vores databehandlere har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger.

Alle personoplysninger behandles og gemmes elektronisk. Vi opdaterer og ændrer personoplysninger løbende som et led i vores arbejde.

Indsamlede data – medlemmer af Udvikling Assens

Som medlem af Udvikling Assens indsamler og opbevarer vi følgende oplysninger om vores medlemsvirksomheder:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens adresse
 • Postnummer og by
 • Kontaktpersonens navn og e-mail
 • Kontaktpersonens telefonnummer
 • Kontaktpersonens CPR-nummer, hvis virksomheden endnu ikke er registreret med CVR
 • Hvordan Udvikling Assens samarbejder med og/eller er i gang med at vejlede virksomheden

Indsamlede oplysninger – iværksættere

Vi indhenter og opbevarer ligeledes følgende oplysninger fra virk.dk om nystartede virksomheder i Assens Kommune, som en del af vores vejledning af iværksættere:

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens adresse
 • Postnummer og by
 • Kontaktpersonens navn og e-mail
 • Kontaktpersonens telefonnummer
 • Hvordan Udvikling Assens samarbejder med og/eller er i gang med at vejlede virksomheden

Nyhedsbrev

Vi opbevarer navn og e-mail-adresse for modtagere af vores nyhedsbrev.
Du kan altid afmelde dig eller opdatere dine oplysninger. Dette sker ved at følge de links, som findes nederst i nyhedsbrevet.

Tilmelding til kurser, arrangementer og events

Ved tilmelding til Udvikling Assens’ kurser, arrangementer og events registrerer vi følgende oplysninger:

 • Virksomhedens navn
 • Navn på deltager(e)
 • E-mail på deltagere
 • Telefonnummer på deltagere

Oplysningerne bruges til udarbejdelse af deltagerlister, navneskilte, fakturalister samt registrering i ESCRM. Tilmeldingslisterne gemmes i et sikkert Sharepoint-miljø, som kun Udvikling Assens medarbejdere har adgang til.

Brug af billeder og film

Vi bruger billeder og film, vi selv tager og modtager fra medlemsvirksomheder og andre samarbejdspartnere. Billeder og film bliver brugt i markedsføringssammenhæng bl.a. på vores hjemmeside, på de sociale medier og/eller på præsentationer i forbindelse med arrangementer og lignende. Vi bruger ligeledes billeder og film til at fremme turismen på Vestfyn via online/offline markedsføring.
Når vi bruger billeder og film, der er taget af andre end medarbejdere i Udvikling Assens, laver vi kontrakter, som sikrer brugsrettighederne mellem Udvikling Assens (herunder VisitAssens) og den pågældende fotograf.
Billeder og film kan blive brugt følgende steder:

 • Pressemeddelelser og andet materiale til pressen
 • Digitale kampagner ved Destination Fyn
 • Combine – Oplevelsesbooking
 • SkyFish
 • Digitale Informationsskærme i Assens Kommune

Hvis du ikke ønsker at figurere på et eller flere af vores billeder, kan du til enhver tid henvende dig til en medarbejder hos Udvikling Assens med henblik på at få billedet fjernet.

Sletning af data

Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af de oplysninger, vi har om dig og din virksomhed. Du har også ret til at modsætte dig eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Persondata, som ikke længere benyttes eller ikke længere er relevant for vores arbejde, bliver slettet efter seks måneder.
Afsendte og modtagne e-mails slettes dog efter 3 måneder, med mindre der er grund til at beholde dem på grund af igangværende samarbejdsprojekter eller lignende.
Dine rettigheder

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen, foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for markedsføring.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Vi forbeholder os ret til at ændre i retningslinjer for behandling af dine personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi besked i form af en synlig opdatering på vores website.

Kristine Lawaetz Lyngbo
Direktør
Udvikling Assens
25. maj 2018

LaerlingVestfyn logoLærlingVestfyn er vores netværk for alle lærlinge i byggevirksomhederne i Assens Kommune.
Netværket er startet af en kreds af håndværksvirksomheder i Udvikling Assens. Tanken er, at vores lærlinge mødes et par gange om året på tværs af virksomheder og fag.

Det handler lidt om faglighed men mest om netværk, oplevelser, inspiration og - selvfølgelig - hygge og sjov med gode kolleger. Lærlingene skal lære hinanden at kende på tværs af virksomheder og fag. Det styrker deres faglige stolthed. Det skal (igen) være højt værdsat at tage en håndværksuddannelse. Rygtet skal sprede sig, at her på Vestfyn har vi gode håndværksvirksomheder, der gør meget for deres lærlinge. Her kan man tage en god uddannelse og bagefter få et godt job.

Det er de deltagende virksomheder, der betaler for arrangementerne i netværket.
På lidt længere sigt er det tanken, at vi også inviterer lærlinge og elever med fra andre brancher.

Seneste arrangement

Seneste arrangement i netværket var fredag den 6. september 2019, hvor vi holdt faglig fredagsbar med hygge og grill. Se invitationen her (download).

Kommende arrangementer

De næste arrangementer i LærlingVestfyn er:

Mere information om sted og indhold følger.

 

Billeder fra dagen

 

Tidligere arrangementer

 

1. arrangement i netværket var fredag den 8. juni 2018 på Strøjer Samlingen. Læs invitationen her (download)

2. arrangement var onsdag den 7. november 2018, hvor 45 lærlinge og deres mestre fik rundvisning i både kontroltårnet og på brandstationen i HCA Airport. Vi fik også mulighed for at opleve flyvning med speed-drone på allernærmeste hold. Sidst men ikke mindst var vi ude og bowle. Se invitationen her (download)

3. arrangement var fredag den 5. april 2019, hvor vi var en tur til DM i Skills i Næstved. Bagefter spiste vi sammen i Odense. Se invitationen her (download)

 

Artikel om LærlingVestfyn

 

laerlingeervejenfrem
Læs også artiklen i ELECTRA her

 

Styregruppe

 • Klaus Lebæk, Lebæk
 • Palle Johansen, Assens Murer- og Entreprenørforretning
 • Allan Gustavsen, Lindpro
 • Andreas Nielsen, lærling hos Lindpro
 • Tobias Grønlykke, lærling hos LEBÆK.
 • Kristine Lawaetz Lyngbo, Udvikling Assens

Mere information
Kontakt Kristine Lawaetz Lyngbo på telefon 2490 8720 eller e-mail kly@udviklingassens.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om LærlingVestfyn.

Forenklingsudvalgets rapport om fremtiden for det danske erhvervsfremmesystem indeholder mange gode forslag om netop forenkling. Det skal naturligvis være nemmere for virksomhederne at overskue tilbuddene om rådgivning og støtte, end tilfældet er i dag. Det er vi enige i. Men rapporten indeholder også en række forslag, som grundlæggende er udtryk for et ønske om at centralisere systemet, og det er vi stærkt uenige i.

I vores optik vil disse forslag kraftigt reducere udbyttet for især små og mellemstore virksomheder uden for de store byer. Vi skal have vækst og udvikling i hele Danmark, og det kræver en lokal forankring.

På Vestfyn har vi organiseret den lokale erhvervsfremme i et samarbejde mellem Assens Kommune og den private organisation Udvikling Assens, og den struktur fungerer godt for vores virksomheder. Vi ønsker fortsat, at Udvikling Assens skal have en central rolle i arbejdet med vækst og udvikling. Vi har herudover et givtigt samarbejde på tværs af kommunegrænserne, og det skal naturligvis fortsat prioriteres til gavn for virksomhederne.

Det system, Forenklingsudvalget lægger op til, vil fjerne nærheden og den stærke lokale kontakt og kendskab til vores virksomheder. Ved at fjerne den bro, der formidler de specialiserede tilbud til virksomhederne, vil langt færre virksomheder bruge og nyde godt af erhvervsfremmesystemet. Der vil reelt ikke kunne arbejdes med vækst og udvikling i praksis på det kommunale plan.

At tro at man med ét centralt erhvervshus i regionen kan klare den opgave, Udvikling Assens løser i dag, og nå lige så bredt og kvalificeret ud, som de gør, er utopi. Der vil være alt for langt til rådgivning både fysisk og mentalt fra den enkelte iværksætter og virksomhed.

Og det gælder i øvrigt både vækst og udvikling i hver enkelt virksomhed og i forhold til synergien mellem erhvervsservice, erhvervsudvikling og myndighedsbehandling i samspillet mellem det private og kommunale niveau.
Vi ønsker forenkling, men vi ønsker ikke centralisering. Vi efterspørger kvalificeret lokalt forankret erhvervsfremmearbejde med fokus på nærhed, for det giver netop den skræddersyede service, vi har behov for. 

Ivan Sløk
TOTALBANKEN
Bestyrelsesformand, Udvikling Assens

Søren Steen Andersen
Borgmester
ASSENS KOMMUNE

Morten Rasmussen
SCANKAB

Jacob Schjern Andersen
IDEAL ADVOKATFIRMA

Peter Baggerman
BOE-THERM

Jacob Bjerre
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ASSENS

Ralf Astrup
CABINPLANT

Bo Eriksen
PLUM

Jesper Skytte
NIPA

Henrik Dalsgaard
SCAN

John Nyhøj Kristensen
ERHVERVSPARKEN TEP

Klaus Lebæk
LEBÆK

Jesper Seistrup
BORRING PLAST

Mikkel Kristoffer Wildfang
MONTANA

Frank Max Laursen
MICRO TECHNIC

Søren Poulsen
FKI FAST FOOD TEKNIK

Louise Helmer
CENTROVICE

 


Læs andre nyheder her

I 2018 drifter Udvikling Assens indholdet på Assens Kommunes 5 digitale info-skærme, der er sat op i Aarup, Skallebølle, Glamsbjerg, Haarby og Assens.

De digitale info-skærme er sat op for at brande kommunen og markedsføre arrangementer for borgere i og besøgene til kommunen.

Der er tale om en forsøgsperiode, hvor vi styrer indholdet på skærmene – naturligvis i samarbejde med alle de lokale aktører.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at annoncere på skærmene, skal du kontakte Marianne Vestmark på telefon 3070 2864 eller e-mail mve@udviklingassens.dk

Retningslinjer og priser for annoncering på info-skærmene (download)

 

Dit faglige netværk en vigtig kilde til at udvikle dine kompetencer og udbrede kendskabet til din virksomhed. Vi lærer af hinanden og udvikles i dialogen med andre, der står i samme situation.

Udvikling Assens driver flere netværk, hvor vores medlemsvirksomheder mødes og drøfter muligheder og udfordringer.

Kontakt Kristine Lawaetz Lyngbo på telefon 2490 8720 eller e-mail kly@udviklingassens.dk, hvis du er interesseret i netværk eller har ideer til samarbejde.

netvaerk

roedtbaand 2016Torsdag den 19. maj kårer Udvikling Assens Årets virksomhed blandt vores medlemmer ved en festmiddag på Sinatur Hotel Gl. Avernæs.

Vi har brug for DIN hjælp til at finde den helt rigtige modtager af prisen, der består af et diplom samt 10.000 kr., som virksomheden skal donere til et godt formål (en velgørende forening) efter eget valg.

Årets tema er socialt ansvar (også kaldet CSR). Vi skal finde den virksomhed, der gør mest eller bedst eller bare noget helt særligt på det sociale område – som tager et ekstra ansvar for de svagere i vores samfund.
Det kan være en virksomhed, der gør en særligt indsats for udsatte unge, en virksomhed, der støtter handikapidræt, har taget integration af flygtninge/indvandrere op – eller noget helt fjerde…

 • Vores medlemsvirksomheder er i centrum.
 • Vores arbejde skal altid skabe værdi.
 • Vi tager udgangspunkt i samarbejde, netværk og udvikling.
 • Vi prioriterer åbenhed, ærlighed og fortrolighed.
 • Vi løser vores opgaver hurtigt og professionelt.
 • Vi er engagerede og kommunikerer aktivt og i øjenhøjde.

Kontakt Kristine Lawaetz Lyngbo på telefon 2490 8720 eller e-mail kly@udviklingassens.dk hvis du vil vide mere.

Virksomhedsform

Lovens minimumskrav til kapital

Hæftelse

Vigtige pligter

Skat

Eksempel på navn

Personlig virksomhed
Er man flere ejere kaldes en personlig virksomhed et Interessentskab (I/S)

Der skal ikke indskydes kapital

Personlig  hæftelse - ejeren hæfter med hele sin formue. I et I/S
hæfter ejerne solidarisk med hele deres formue.

Der skal laves bogføring og skatteregnskab samt udvidet selvangivelse.

Hvis du driver virksomheden i virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning skal der føres regnskab over blandt andet hævninger.

Driftsudgifter  trækkes fra i personlig indkomst, og overskuddet beskattes som personlig indkomst med op til cirka 56 procent inklusive AM-bidrag.

Mulighed for at benytte virksomhedsskatteordning  eller kapitalafkastordning.

Frisørsalonen  V/Lene Hansen

Tagdækkerne Olsen og Jensen I/S

Anpartsselskab
(ApS)

Selskabskapitalen skal være på mindst 40.000 kroner, som skal indskydes som kontanter eller værdier.

I et selskab hæfter ejerne kun med den indskudte kapital, men ofte ønsker kreditorerne, at ejerne kautionerer personligt for lån til selskabet.

Er kapitalen i et aktieselskab kun delvist indbetalt, hæfter ejerne for resten.

Et selskab skal udarbejde årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen. Selskabets økonomi og den personlige økonomi må ikke sammenblandes.

Et aktieselskab skal have en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Selskaber betaler sel- skabsskat, der i 2015 er 23,5 pct. og fra 2016 er på 22 pct. Derudover betaler ejerne udbytteskat med henholdsvis 27 og 42 pct.
Et holdingselskab, der ejer mindst 10 pct. af et andet selskab, skal ikke betale skat af det modtagne udbytte. Et holdingselskab skal ikke betale skat af salget af en dattervirksomhed.

Egebæk Tandlæge-klinik ApS

Aktieselskab  (A/S)

Selskabskapitalen skal være på mindst 500.000 kroner, som skal indskydes som kontanter eller værdier.

Esperhegn Bygge- Entreprise A/S

FSR – dansk revisorer / danrevi Assens

Udvikling Assens er også en turismeforening. Vi samler erhvervet og arbejder for udviklingen af turismen på Vestfyn.

 • Vores ”turistnavn” er VisitAssens, og under det navn informerer og inspirerer vi gæsterne på Vestfyn.
 • Vi driver turistkontoret i Tobaksgaarden i Assens.
 • Vi har hjemmesiden VisitAssens.dk.
 • Og sammen med Jysk Fynske Medier udgiver vi den fælles turistbrochure for vores dejlige område.

Læs mere på VisitAssens.dk - og bliv inspireret på Instagram #VisitAssens eller på facebook: www.facebook.com/visitassens/

 

mo logoUdvikling Assens har en samarbejdsaftale med Match-online.dk som blandt andet tilbyder hjælp til søgning af partnere i forbindelse med salg, køb, generationsskifte, investeringer og kapital.

Aftalen giver vores medlemsvirksomheder 33 % rabat ved køb af enkelte annoncer og 66 % rabat på et klippekort.

Prisen er inklusiv omfattende distribution til deres investordatabase og rådgivernetværk og 12 måneders visning på deres portal. 
Match-online.dk er Danmarks største og mest professionelle internetbaserede selskabsbørs.

 

Via vores aftale kan vores medlemsvirksomheder få hjælp til 

 • Generationsskifte søgning (svarer til en købersøgning med fokus på glidende ejerskifte samt en mulig MBI-finansiering)
 • Investorsøgning (tager udgangspunkt i finansieringsbehov på opstarts- og/eller driftskapitalsiden)
 • Købersøgning (en virksomhed der ønskes at sælges - ofte >50% bestemmende indflydelse)
 • MBI-søgning (management-buy-in kandidat søgning til SMV virksomhed)
 • Vækstkapital (kapitalsøgning - egen- og/eller lånekapital søgning til igangværende virksomhed)
 • Branchekonsolidering (sælger-søgning hvor der fokuseres på udvalgt branche)
 • Konkurssalg (søgning efter en HURTIG køber til overtagelse af konkursbo)
 • IP/rettigheder (søgning efter købere til patenter/rettighed/aktiver)

 

Rabat til medlemsvirksomheder

Medlemmer af Udvikling Assens får 33 % rabat ved køb af annoncer eller 66 % på køb af et klippekort.
Prisen er inklusive omfattende distribution til vores investordatabase og rådgivernetværk og indbefatter 12 måneders visning på vores portal. 
Ved køb af enkelt-annoncer koster disse 1.000 kr. pr. stk.
Ved oprettelse af et 10-klips kort, er prisen 4.500 kr. for 10 stk.

Kontakt os

Kontakt erhvervs- og turismechef Kristine Lyngbo på telefon 2490 8720 eller e-mail kly@udviklingassens.dk og hør mere.

Her kan du søge blandt medlemmer af Udvikling Assens. Klik på 'Hele listen' for at se alle medlemmer. Du kan læse mere om medlemskab her.

Og/eller vælg kategori:

 

 

103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: https://103.dk
Kategorier: _Konsulent
A/S Bryggeriet Vestfyen
Faaborgvej 4, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.bryggerietvestfyen.dk
Kategorier: _Eksport - _Foedevarer
Aa Strand
Aa Strandvej 75, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.aastrand.dk
Kategorier: _Turisme
Aa Strand Camping
Å Strandvej 61, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.aa-strand.dk
Kategorier: _Turisme
Aalsbogaard Lystfiskesøer
Store Landevej 125, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.aalsbogaard.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Aarup Entreprenørforretning ApS
Kirkegade 26, 5560 Aarup (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
Aarup Gokarthal
Industrivej 12-14, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.aarupgokarthal.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Aarup Lokalråd
Svinget 23, 5560 Aarup (Se på kort)
Kategorier: _Foreninger - _Andet
Abelone by Thingholm
Alléen 5A, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: abelonebythingholm.dk
Kategorier: _Produktion - _Handel
Abildgaard Massage Wellness Beauty
Gundestrupvej 48, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.abildgaardklinik.dk
Kategorier: _Sundhed
Above Standard
Byvejen 5, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.abovestandard.dk
Kategorier: _Kommunikation
Advokat Beck
Bredgade 63, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.beckadvokatfirma.dk
Kategorier: _Konsulent
Advokat Steen Jørgensen
Kådekildevej 27, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: nordialaw.com/da
Kategorier: _Konsulent
Agernæs Saltvandssøer
Helnæsvej 15, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.fyn-putandtake.dk
Kategorier: _Landbrug - _Turisme - _Foreninger
Agger Vin og Park Golf
Ungersbjerge 9, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.aggers.info
Kategorier: _Foedevarer - _Turisme - _Foreninger
Agil media DK
Agertoften 1, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.agilmedia.dk
Kategorier: _Kommunikation - _Turisme
AH Smede og Maskinfabrik
Brylle Industrivej 1, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.ahsmedeogmaskinfabrik.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Underleverandorer
AL Haveentreprenør
Tommerupvej 95, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
ALOHA
Skovstrupvej 28, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.oernereden.dk
Kategorier: _Sundhed
AM Regnskab
Violvej 9, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.am-regnskab.dk
Kategorier: _Kommunikation - _Konsulent
Ambizzion
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.ambizzion.dk
Kategorier: _Konsulent
Anja Robanke
Bøgevej 9, 5792 Aarslev (Se på kort)
Kategorier: _Kommunikation
Arena Assens
Rådhus Allé 25, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.arena-assens.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Arkitektfirma Plange ApS
Brændholtvej 29, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.plange.dk
Kategorier: _Konsulent
Assens Bil Center
Nørre Alle 56, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.assensbilcenter.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Transport
Assens Bowling Center
Korsvang Centret 1, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.AssensBowling.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Assens Dyreklinik
Torø Huse Vej 10, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.assensdyreklinik.dk
Kategorier: _Landbrug - _Andet
Assens Fjernvarme A.m.b.a.
Stejlebjergvej 4, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.assensfjernvarme.dk
Kategorier: _Andet
Assens Handelsstandsforening
Østergade 50, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Detailhandel - _Foreninger
Assens Havn
Nordre Havnevej 12, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.assenshavn.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Assens Kommune
Rådhus Allé 5, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.assens.dk
Kategorier: _Andet
Assens Marina
Næsvej 29, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.assens-marina.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Assens Miniby
Ramsherred 52, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.assens-miniby.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Assens Skibsværft A/S
Sønder Havnevej 2A, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.asyard.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Assens Tobaksfabrik Aktieselskab
Drejervænget 1, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: agsnus.com/?age-verified=45e82f19c8
Kategorier: _Eksport - _Produktion
Baagø Campinglaug
Luhøjvej 28, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.baagoecamping.dk
Kategorier: _Turisme
Bakii Cakes IVS
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Kategorier: _Produktion - _Foedevarer
Barfod Transport A/S
Trævænget 7, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.barfodtransport.dk
Kategorier: _Transport
Barløseborg Golfbane A/S
Skovvangsvej 47, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.bbgolf.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Barløseborg Golfklub
Skovvangsvej 47, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.bbgolf.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Baunæsgaard Land- & Miljøferie
Baunevej 30, Sandager Næs, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.bingbang.dk
Kategorier: _Turisme
Bayern AutoGroup
Sivmosevænget 1, 5260 Odense S (Se på kort)
Hjemmeside: https://www.bag.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Transport
BDO revision
Fælledvej 1, 5000 Odense C (Se på kort)
Hjemmeside: https://www.bdo.dk/da-dk/kontorsteder/odense
Kategorier: _Konsulent
Bed and Breakfast "Skovkrogen"
Skovkrogen 25, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.skovkrogen.com
Kategorier: _Turisme
Bed and Breakfast Elmegaarden
Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.elme-gaarden.dk
Kategorier: _Turisme
Bed and Breakfast Lilletofte
Lilletoftevej 7, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.liltofte.dk
Kategorier: _Turisme
Bed and Breakfast v. Elin Andersen
Langegyde 38, Gundershøj, 5631 Ebberup (Se på kort)
Kategorier: _Turisme
Bed and Breakfast/Kolds Motorcenter
Strandgade 83b, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.bastrupkold.dk/3006392
Kategorier: _Turisme
Bedre Reklame Servicebureau
Kalkbrænderivej 18, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Kommunikation
Bendani Software
Overgade 56, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.bendani.com
Kategorier: _Kommunikation
Best of Online
Jernbanegade 75, 5500 Middelfart (Se på kort)
Hjemmeside: www.bestofonline.dk
Kategorier: _Kommunikation
Bilhuset Thybo
Bredgade 74, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.bilhusetthybo.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Transport
Billeskov / Life Care One A/S
Billeskovvej 9, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.lifecareone.dk
Kategorier: _Turisme
Birthe Pedersen Ejendomsmægler & Valuar
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.birthep.dk
Kategorier: _Andet
BJ Plast ApS
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.bj-plast.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Underleverandorer
Blomstersymphonien
Østergade 56, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Detailhandel
Boe-Therm A/S
Industrivænget 1, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.boe-therm.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Borring Plast
Vædegaardsvej 8, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.borringplast.dk
Kategorier: _Eksport - _Produktion
Brian Christiansen
Søvangen 33, 5631 Ebberup (Se på kort)
Kategorier: _Turisme
Broen-Lab
Drejervænget 2, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.broen-lab.com
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Bruun Bevaring og Restaurering
Mariendalvej 48, Aborg Mark, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
Brylle Bryghus
Vesterlaugsvej 23, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.bryllebryghus.dk
Kategorier: _Foedevarer
Bøgskov A/S
Melvej 8, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.boegskov.dk
Kategorier: _Haandvaerk
C.A. Larsen Automobiler A/S, Peugeot Haarby
Fåborgvej 9, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.cal.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Transport
Cabinplant
Roesbjergvej 9, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.cabinplant.com
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
CABIX
Drejervænget 8, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Produktion
CampOne Assens Strand
Næsvej 15, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.assensstrand.dk
Kategorier: _Turisme
Campus Vejle
Boulevarden 48, 7100 Vejle (Se på kort)
Hjemmeside: www.campusvejle.dk
Kategorier: _Andet
Care Rengøring
Skovkrogen 1, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.carerengøring.dk
Kategorier: _Andet
Center for medborgerskab
Kastaniely 11, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.medborgerskab.org
Kategorier: _Andet
Centrovice A/S
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.centrovice.dk
Kategorier: _Landbrug - _Konsulent
CH Hus, Have & Fritid
Langgade 52, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.ch.hhf.dk
Kategorier: _Detailhandel
Charlotte Kjær - Administration og Regnskab
Drejervænget 8, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.charlotte-kjaer.dk
Kategorier: _Konsulent
CiPe:Care
Holmelund 32, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.cipecare.dk
Kategorier: _Transport - _Haandvaerk
Coll ApS
Præstevænget 1, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Andet
Corra Design ApS
Degnegyden 8, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.facebook.com/Corra.dk/
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Country Life
Krengerupvej 84, 5690 Tommerup (Se på kort)
Kategorier: _Turisme
Cremo Ingredients A/S
Toftegaardsvej 3, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.kerry.com
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Underleverandorer - _Foedevarer
Cubus ApS
Drejervænget 14, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.cubus.dk
Kategorier: _Turisme
Dalype Art Int. A/S
Helnæs Gl. Præstegård, Stævnevej 7, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.dalypeartint.com
Kategorier: _Turisme - _Kunst
Dan-Cool ApS
Kertevej 25, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.dan-cool.dk
Kategorier: _Transport
Dan-Foam ApS
Holmelund 43, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.tempur.com
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Danrevi Assens
Søndre Ringvej 2, 1. sal, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.danrevi.dk
Kategorier: _Konsulent
Dansk Auto Leasing ApS
Middelfartvej 431 B, 5491 Blommenslyst (Se på kort)
Hjemmeside: www.danskautoleasing.dk
Kategorier: _Transport
Dansk Firmapension
Lindvedvej 71, 5260 Odense SØ (Se på kort)
Hjemmeside: www.danskfirmapension.dk
Kategorier: _Konsulent
Dansk Højtryk A/S
Trunderupvej 1A, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.danskhojtryk.dk
Kategorier: _Industri
Dansk PE Svejsning A/S
Industrivej 9, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.danskpesvejsning.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Haandvaerk
Danteam Gazelle Fiberbeton ApS
Frøbjergvej 52, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.gazelle-fiberbeton.dk
Kategorier: _Eksport - _Produktion
Den Nye Strøgbutik
Østergade 41, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.strøgbutikken.dk
Kategorier: _Detailhandel
Deslers Grafisk Hus ApS
Vagtelvænget 10, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.deslers.dk
Kategorier: _Produktion - _Kommunikation
Dine Ressourcer
Banevænget 2, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.dineressourcer.dk
Kategorier: _Konsulent
DK Trainer
Voldtofte Vænge 17, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.dktrainer.dk
Kategorier: _Sundhed
Dolberg Grafik
Nørre Allé 4, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
Dollard IT ApS
Krengerupvej 42D, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.trendware.nu
Kategorier: _Kommunikation - _Konsulent
Domu ApS
Glasvænget 19, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.domu.dk
Kategorier: _Industri - _Produktion
Dongsted ApS
Hjortegyden 8, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.dongsted.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Handel
Dorte Bruun
Skelvænget 11, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Private
Dorthe Blom Grafisk design og illustration
Baronvej 1, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.dortheblom.dk
Kategorier: _Kommunikation
DPG Grill
Højrupvej 11, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.dpg.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Ebberup Vognmandsforretning ApS
Kirkebakken 8, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.ebberupvognmandsforretning.dk
Kategorier: _Transport
EDC Assens ApS
Østergade 45, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.edc.dk
Kategorier: _Andet
EDC Haarby/Broby
Algade 29, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.edc.dk/haarby-broby/
Kategorier: _Andet
Effektiv Production ApS
Middelfartvej 63E, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.effektiv-l-b.dk
Kategorier: _Handel
El-Flex ApS
Østergaards Plads 2, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.el-flex.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Eldorado
Knarreborgvej 30, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.eldoradoweb.dk
Kategorier: _Detailhandel
Elmelund Design og Foto
Mosevej 35, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.elmelunddesignogfoto.dk
Kategorier: _Kommunikation
engcon Denmark A/S
Knarreborgvej 19a, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.engcon.dk
Kategorier: _Industri - _Produktion
Erholm Gods A/S
Erholmvej 25, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.erholm.dk
Kategorier: _Landbrug - _Turisme
Erhvervspark Assens ApS
Drejervænget 8, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.erhvervspark-assens.dk
Kategorier: _Andet
Erhvervsparken TEP A/S
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.tep.dk
Kategorier: _Andet
Erik Skyt Lyhne
Barkegyden 3, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Turisme
Euro Machinery ApS
Højmarken 18, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.euro-machinery.dk
Kategorier: _Eksport - _Handel
Feriehus Nellemose
Nellemosevej 17, 5683 Haarby (Se på kort)
Kategorier: _Turisme
Feriehus Ved Stranden
Jernbanegade 52 st., 6700 Esbjerg (Se på kort)
Kategorier: _Turisme
Finodan ApS
Tørvelodsvej 1A, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.finodan.dk
Kategorier: _Industri - _Produktion
FIPROS A/S
Rybergsvej 1, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.fipros.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Foedevarer
FK Teknik Design ApS
Munkevænget 4, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.fkteknik.com
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
FKI Fast Food Teknik A/S
Byghøjvej 5, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.fki.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Flarup Maskiner A/S
Blangstrupvej 28, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.flarup-maskiner.dk
Kategorier: _Handel
Flügger Farver
Østergade 89, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.flugger.dk
Kategorier: _Detailhandel
Folkebladet / BJ Tryk ApS
Cederfeldsgade 2, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.folkebladet.net
Kategorier: _Kommunikation
For.An
Solevadvej 44, 5690 Tommerup (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
Frandsen Foredrag og Freelancejournalistik
Vestergade 6, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.frandsenforedrag.dk
Kategorier: _Kommunikation
Freelance Sekretær
Møllevej 2, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
Fri Bikeshop
Vagtelvænget 1, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.fribikeshop.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Turisme
Frk. Johansens Bogholderi
Højtoften 25, 5631 Ebberup (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
Frost Kommunikation
Lindholmvænget 17, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.frostkommunikation.dk
Kategorier: _Kommunikation
Frøbjerg Festspil
Frøbjergvej 76A, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.frobjerg.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Fugleviglund Produktionshøjskole
Lergyden 38, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.fugleviglund.dk
Kategorier: _Andet
Fyns CNC-drejning ApS
Berløsevej 23, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.fynscnc.dk
Kategorier: _Industri - _Underleverandorer - _Produktion
Fyns Stål og Rør
Ellehaven 35, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.fynsror.dk
Kategorier: _Industri - _Produktion
Fynske Bank
Østergade 42, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.fynskebank.dk
Kategorier: _Konsulent
Fyrtårn Tommerup
Tallerupvej 85, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.tommeruphallerne.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Galleri Langager, Helnæs
Helnæs Byvej 20, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.gallerilangager.dk/
Kategorier: _Foreninger - _Kunst
Galleri Sulegaarden
Lundagervej 27, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.sulegaarden.dk
Kategorier: _Kunst
Gl. Brydegaard - Kursuscenter og Hotel
Helnæsvej 4, 5683 Hårby (Se på kort)
Hjemmeside: www.gammelbrydegaard.dk
Kategorier: _Foedevarer - _Turisme
Glamsbjerg Fritidscenter
Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.glamsbjergfritidcenter.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Glamsbjerg Maskincenter A/S
Toftegårdsvej 2, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.gmc-fyn-dk
Kategorier: _Transport - _Handel
GlamsBjergHus ApS
Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.glamsbjerghus.dk
Kategorier: _Turisme
Gustav Christensen Automobiler A/S
Nørre Alle 55, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.gcauto.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Transport
H-Emballage
Højrupvej 11, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.h-emballage.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Haarby Boligmontering
Algade 23, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.haarby-boligmontering.dk
Kategorier: _Detailhandel
Haarby Karosseri ApS
Akkerupvej 20, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.haarby-karosseri.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Haarby Kro
Algade 24, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.facebook.com/haarbykro
Kategorier: _Foedevarer - _Turisme
Haarby Lokalråd
Assensvej 11, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.haarbylokalraad.dk
Kategorier: _Andet
Haarby Turistbusser
Trunderupvej 1B, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.haarby.dk
Kategorier: _Transport
Hacienda Helnæsbugten - Shelter
Ungersbjerge 26, 5683 Haarby (Se på kort)
Kategorier: _Turisme
Hagenskov Gods
Slot´s Allé 1, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.hagenskov.dk
Kategorier: _Landbrug - _Turisme - _Kunst
Hall Audio
Ternevej 25, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.hallaudio.dk
Kategorier: _Eksport - _Produktion - _Handel
Halvorsen ApS
Industrivej 24, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.halvorsen-aps.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Handelsgymnasiet Vestfyn
Langbygårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.vestfyns.dk
Kategorier: _Andet
Hans Juel Jensen ApS
Dannesbovej 54, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.juel-jensen.dk
Kategorier: _Transport
Hauzfrau
Harekæret 7, 5220 Odense SØ (Se på kort)
Hjemmeside: www.hauzfrau.dk
Kategorier: _Andet
Havnegrillen Assens
Ndr. Havnevej 14, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.havnegrillen-assens.dk/
Kategorier: _Foedevarer - _Turisme
Havnehuset / Harborliving
Havnegade 9, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Turisme
HDJ Kloak og Entreprenør
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.hdjke.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Hedelund Revision & Rådgivning
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.hedelund.dk
Kategorier: _Konsulent
Helnæs Camping
Strandbakken 21, Helnæs, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.helnaes-camping.dk
Kategorier: _Turisme
Hennings Totalservice
Gl. Etterup 10, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.henningtotal.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Hesle Nygaard 1844
Turupvej 127, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.heslevalnoed1844.dk
Kategorier: _Landbrug
Hestenge
Skovsbyvej 16, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.hestenge.dk
Kategorier: _Sundhed
HF & VUC Fyn Glamsbjerg
Nørregade 42, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.vucfyn.dk/glamsbjerg
Kategorier: _Andet
HH Tømrer og Bindingsværk ApS
Mosegårdsvej 5, 5683 Haarby (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
Historisk Team
Sandager Kirkevej 21 , 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.historiskteam.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
HITHOUSE-Production
Bystævnevej 17, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.hithouseproduction.dk
Kategorier: _Andet
Hofstra & Wagner
Ladegaarde Byvej 14, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.hofstrawagner.dk
Kategorier: _Produktion - _Handel
Holm & Eistrup Entreprise ApS
Frøbjergvej 68 B, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.holm-eistrup.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Holm Hempel Produkter
Odensevej 35, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Produktion - _Kunst
Hotel Årup Kro
Bredgade 10, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.hotelaarupkro.dk
Kategorier: _Foedevarer - _Turisme
Hotel Vissenbjerg Storkro
Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.vissenbjergstorkro.dk
Kategorier: _Foedevarer - _Turisme
Hr.Larsens Kompani ApS
Odensevej 121, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: hrlarsens.dk
Kategorier: _Haandvaerk - _Andet
Humle-Depotet
Løimarksvej 11, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.humle-depotet.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Foedevarer
HYGADE APS
Mejsevænget 7, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.hygade.com
Kategorier: _Konsulent
Hypnoterapi Fyn / Krogh & Co.
Vestergade 90, 1., 5000 Odense C (Se på kort)
Hjemmeside: www.hypnoterapifyn.dk
Kategorier: _Sundhed
Højfyns Fodpleje
Vestervangen 53, 5690 Tommerup (Se på kort)
Kategorier: _Sundhed
Højfyns Reklame & Skiltecenter
Grøftebjergvej 87, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Kategorier: _Kommunikation
Højfyns Smeden
Grøftebjergvej 58, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.hoejfynssmeden.dk
Kategorier: _Underleverandorer - _Produktion
Højfyns Tandplejecenter
Østergade 15, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.tandcenter.dk/forside.aspx
Kategorier: _Sundhed
Hørvævsmuseet på Krengerup
Nårupvej 30, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.hvm-krengerup.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Ibs Plantage
Pejrupvej 63, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: ibsplantage.dk
Kategorier: _Landbrug
IDEAL Advokatfirma p/s
Vestergade 43, 5000 Odense (Se på kort)
Hjemmeside: www.ideal.law.dk
Kategorier: _Konsulent
Imagewear.dk
Vagtelvænget 20, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.imagewear.dk
Kategorier: _Handel
Influx A/S
Trævænget 9, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.influx.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Infowise Service ApS
Hollufgaards Allé 8-10, 5220 Odense SØ (Se på kort)
Hjemmeside: www.infowise.dk
Kategorier: _Konsulent
Inge Dahl Consulting
Præstevænget 24, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.ingedahlconsulting.dk
Kategorier: _Konsulent - _Private
INN tegn & byg APS
Drejervænget 8, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.tegnestuen-inn.dk
Kategorier: _Konsulent
InterConsult21 Global B2B
Willemoesgade 5, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.interconsult21.com
Kategorier: _Konsulent
Invenstar Assembly ApS
Blangstrupvej 71, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.invenstargroup.com
Kategorier: _Landbrug
Jakobsen Tømrer- og Snedkermester
Skelvænget 9, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.toemrerjakobsen.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Jakobsens malerfirma – gulve – gardiner og farver ApS
Algade 2, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.jakobsensfarver.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Haandvaerk
Jane Heitmann
Strandgårdsparken 172, 5600 Faaborg (Se på kort)
Kategorier: _Private
Jens Kristensen El-Anlæg A/S
Lindevænget 2, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.jkel.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Jern og Glas
Glasvænget 17, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.jernogglas.dk
Kategorier: _Produktion - _Haandvaerk
Jes Larsen Film & Fotografi
Ørstedsgade 19, 5000 Odense C (Se på kort)
Hjemmeside: www.jeslarsen.dk
Kategorier: _Konsulent
JK Regnskab ApS
Jordløse Møllevej 50, 5683 Haarby (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
JK Villabyg
Skovvangsvej 22, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: jkvillabyg.dk
Kategorier: _Haandvaerk
JP EL&DATA A/S
Melvej 8, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.jp-assens.dk
Kategorier: _Haandvaerk
JT El-Pro ApS
Rønnevej 1A, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.jt-el-pro.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Juletræer i Assens
Bystævnevej 37, Aborg, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.tvekaergaard.dk
Kategorier: _Landbrug
Juul Advice
Gelstedskovvej 12, 5591 Gelsted (Se på kort)
Hjemmeside: www.juuladvice.dk
Kategorier: _Konsulent
K.E. Ventilationsservice
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.keventilation.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Kaffe Lars ApS
Brylle Industrivej 5, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.kaffelars.dk
Kategorier: _Foedevarer
Karlinas Massage
Fuglebakken 3, Brylle, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.karlinasmassage.dk
Kategorier: _Sundhed
Kastanjegaarden ferielejligheder
Odensevej 42, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.kastanjegaarden.dk
Kategorier: _Turisme
Kaszubinska Consulting
Glentevej 42, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.danskerhvervsassurance.dk
Kategorier: _Konsulent
KC Product A/S
Stærmosevej 7-9, 5682 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.kcproduct.dk
Kategorier: _Industri - _Produktion
Kiilto A/S (Plum)
Frederik Plums vej 2, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.plum.dk
Kategorier: _Eksport - _Produktion
Kilden til Velvære
Skovbrynes 9, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.kildentilvelvære.dk
Kategorier: _Sundhed
Kingstoft Engineering
Drejervænget 8, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
Kiropraktisk Klinik Haarby
Møllevej 2, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.kirohaarby.dk
Kategorier: _Sundhed
Kiropraktor
Søndergade 2, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.64432543.dk
Kategorier: _Sundhed
Kjær Vikar & Rekruttering
Drejervænget 8, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.kvr.nu
Kategorier: _Konsulent
Kjærsgaard - Ferielejligheder
Vesterlaugsvej 7, Brylle, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.ferie-fyn.dk
Kategorier: _Turisme
Klarskov Møbler ApS
Ladegårdsgade 74, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.klarskov.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Klindt Industriudvikling A/S
Sprogøvej 32, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.klindt.dk
Kategorier: _Konsulent
Klinik By S
Odensevej 133, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Kategorier: _Sundhed
Klokholm Automobiler ApS
Gl. Hovedvej 87, Klokh, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: https://www.klokholm-automobiler.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Transport
KM Service
Jordløse Møllevej 12, 5683 Haarby (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
KMN / Assens Planteskole
Fåborgvej 12, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.assens-planteskole.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Turisme
Knudsens Manpower
Drejervænget 8, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier:
Kommunikations-Design
Lindhovedvej 4, Helnæs, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.schnalke.dk
Kategorier: _Kommunikation
Kontortjenesten
Violvænget 9, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
Koppenbjerg Emballage A/S
Assensvej 126, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.koppenbjerg.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Krogh Regnskabsservice
Kirkebjerg 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
KT Jordboring
Sneppevænget 5, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
Køreskolen Drive
Søndre Ringvej 2A, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.køreskolendrive.dk
Kategorier: _Andet
Køreskolen Drive
Søndre Ringvej 2A, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.køreskolendrive.dk
Kategorier: _Andet
L. G. Service
Assenbøllevej 69, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
L.C.Lakering
Industrivej 7, 5560 Aarup (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
LAG MANK
Johan Rantzaus Vej 9, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.lag-mank.dk
Kategorier: _Foreninger
Langedil Vin
Faaborgvej 40-43, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.brahesdal.dk
Kategorier: _Foedevarer
Låsesmeden Vestfyn
Tømmergyden 4, Dreslette, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.låsesmedenvestfyn.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Le Boheme
Nørregade 55, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.leboheme.dk
Kategorier: _Kommunikation
LEBÆK A/S Tømrer- og Snedkerfirma
Gelstedvej 45, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.lebaek.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Lederne Fyn
Engblommen 15, 5220 Odense SØ (Se på kort)
Hjemmeside: www.lederne.dk/lokalafdelinger/lederne-fyn/
Kategorier: _Konsulent - _Foreninger
Lifa A/S, Landinspektører
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.LIFA.dk
Kategorier: _Landbrug - _Konsulent
Lilleskov Teglværk
Lilleskovvej 69, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.lilleskov.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Linde El
Bredgade 18, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.linde-el.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Lindpro A/S
Trunderupvej 1C, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.lindpro.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Liv og Leg
Krengerupvej 66, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.livogleg.dk
Kategorier: _Andet
Living Flames A/S
Mandelalleen 1, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.livingflames.dk
Kategorier: _Eksport - _Produktion - _Handel
Lokalavisen Assens
Provstistræde 16, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.lokalavisenassens.dk
Kategorier: _Kommunikation
LOP Furniture
Grambovej 28, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.lopfurniture.dk
Kategorier: _Produktion
LV Teknik ApS
Trævænget 1, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.lv-teknik.dk
Kategorier: _Industri - _Underleverandorer
Lydac Akustik ApS
Egholmvænget 3, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.lydac.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Lægdsgaard ApS
Pindskrog 15, Snave, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.lægdsgaard.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Løgismosestrand Camping
Løgismoseskov 7, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.logismosestrand.dk
Kategorier: _Turisme
Løn & Bogføring
Brohusgyden 5, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.lønogbogføring.dk
Kategorier: _Konsulent
Mad Med Mere
Østergade 52, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.slagterlaustsen-olsen.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Foedevarer
Made by Cikt
Kindhestegade 3, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Produktion
Mads Peter Larsen
Raahaven 5, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.raahavegaard.dk
Kategorier: _Landbrug
Magtenbølle Honning & Mjød
Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.magtenboelle.com
Kategorier: _Foedevarer
Malermester
Kategorier: _Haandvaerk
Malermester Camilla Thomsen ApS
Haugelund 1, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.camillathomsen.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Marianne Ubbe
Nørregade 72, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.marianneubbe.dk
Kategorier: _Sundhed
Maskin og Elteknik
Bredgade 10, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
Maskinfabrikken Birlø-JR
Østergaardsvej 3, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.birloe.dk
Kategorier: _Underleverandorer - _Produktion
Maybe Robotics
Bøgevej 79, 5631 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.mayberobotics.dk
Kategorier: _Konsulent
Metalpres Haarby A/S
Stærmosevej 18, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.metalpres.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Underleverandorer - _Produktion
Micro Technic A/S
Smedevænget 5, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: micro-technic.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Underleverandorer - _Produktion
Mink-Bürsten ApS
Glasvænget 2, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.mink-büersten.com
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Underleverandorer
Mogens Lykke
Kildevænget 10, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Private
MONTANA
Akkerupvej 16, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.montana.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Motius
Engdraget 5, 5560 Aarup (Se på kort)
Kategorier: _Sundhed
Museum Vestfyn
Østergade 57, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.museumvestfyn.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger - _Kunst
Musik på Industrien
Bredgade 73-75, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.musikpaaindustrien.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Myllerup Entreprenør I/S
Myllerupgyden 3, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.myllerupentreprenor.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Ncase
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.ncase.dk
Kategorier: _Kommunikation
Ninett - By Lotte
Algade 51, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.ninett-bylotte.dk
Kategorier: _Detailhandel
Nipa
Ellehaven 11, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.nipa.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Nordea Bank
Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C (Se på kort)
Hjemmeside: www.nordea.dk
Kategorier: _Andet
Nybolig
Kategorier: _Andet
Nybolig Gørtz & Jespersen
Bredgade 91, 2. sal, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.Nybolig.dk
Kategorier: _Konsulent
Oasen B&B
Ramsherred 2, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Turisme
Offer Madsen A/S
Odensevej 32, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.offermadsen.dk
Kategorier: _Eksport - _Produktion
Office Solutions Danmark ApS
Filosofgangen 24, 5000 Odense C (Se på kort)
Hjemmeside: www.osdanmark.dk
Kategorier: _Handel - _Konsulent
Om-sorgen.dk
Teglværksvej 51, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.om-sorgen.dk
Kategorier: _Sundhed
PA-Service
Mosevej 20, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.pa-service.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Palle Isaksen
Jacob Gades Vej 22, Thorøhuse, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Private
Palle Johansen, Assens Murer- og entr. Forr. A/S
Gl. Torø Huse Vej 30-32, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.pallejohansen.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Pension Ellegaard
Rybergsvej 39, 5631 Ebberup (Se på kort)
Kategorier: _Turisme
PentaCon A/S
Tallerupvej 69, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.pentacon.dk
Kategorier: _Konsulent
Pilegaard Contracting A/S
Bågøvænget 1, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
PN Brolægning
Tallerupvej 79, 5690 Tommerup (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
PR Design
Industrivej 16, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.pr-design.dk/da/
Kategorier: _Kommunikation
Prefab Koncept
Hesbjergvej 12, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
Pro-arbejdssko.dk
Vagtelvænget 20, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.pro-arbejdssko.dk
Kategorier: _Handel
Raitex A/S
Damsbovej 14, 5692 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.raitex.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Underleverandorer - _Produktion
Raunsborg ApS
Frederik Plums Vej 2, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.raunsborg.dk
Kategorier: _Eksport - _Produktion
Regnskab og Kontorservice Vestfyn
Nellemosevej 15, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.regnskabogkontorservice-vestfyn.dk
Kategorier: _Konsulent
REMA1000
Østergade 74, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.rema1000.dk
Kategorier: _Detailhandel
Restaurant La Posta
Sønder Ringvej 2, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.laposta.dk
Kategorier: _Foedevarer - _Turisme
Ret & Råd Fyn A/S
Østergade 29, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.ret-raad.dk
Kategorier: _Konsulent
Revifyn ApS, registrerede revisorer
Elmegårdsvej 3, 5250 Odense SV (Se på kort)
Hjemmeside: www.revifyn.dk
Kategorier: _Konsulent
Revision Fyn ApS
Stationsvej 17, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.revisionfyn.dk
Kategorier: _Konsulent
RMJ Anlæg
Rørmosevej 15, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
ROEQ ApS
Kobbervænget 5, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.roeq.dk
Kategorier: _Industri
Royal Flyt
Ebberupvej 98, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.royalflyt.dk
Kategorier: _Transport
RS Regnskab
Herredsbjerg 15, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.rsregnskab.dk
Kategorier: _Konsulent
Rønne Hypnoterapi
Drejervænget 8, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Sundhed
Sandager Næs Camping
Strandgårdsvej 12, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.sandagernaes.dk
Kategorier: _Turisme
Scandi Supply A/S
Energivej 2, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.scandisupply.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Scandinavian Tobacco Group Assens A/S
Tobaksvej 1, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.orlik.dk
Kategorier: _Eksport - _Produktion
Scandisolution ApS
Tobovej 23, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.scandisolution.dk
Kategorier: _Industri - _Handel
Scankab Cables A/S
Malervænget 3, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.scankab.dk
Kategorier: _Eksport - _Handel
Schmidts Radio A/S
Magtenbøllevej 140, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.sro.dk
Kategorier: _Andet
Schreiners Bog & Idé
Østergade 38, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.schreiners.dk
Kategorier: _Detailhandel
Selmer Vin
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.selmervin.dk
Kategorier: _Handel - _Foedevarer
Signaturbrød.dk
Dærupvej 15, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Kategorier: _Foedevarer
Sikkerhed og Arbejdsmiljø
Sandager Kirkevej 6, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.sikkerhedogarbejdsmiljo.dk
Kategorier: _Konsulent
Sinatur Hotel Gl. Avernæs
Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.sinatur.dk
Kategorier: _Turisme
Skallebølle Tømrer & Snedkerforretning ApS
Kelstrupvej 70-72, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.toemrerogsnedker.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Skårup Smedie & VVS
Gl. Skolevej 2A, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.skaarup-smedie.dk
Kategorier: _Industri - _Underleverandorer
Skoda Museum
Nårupvej 32, 5610 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.skodamuseum.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Skovlund Energi & Teknik ApS
Attebovej 17, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.skovlund-entek.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Skovpavillonen Assens
Dankvart Dreyers Vej 1 st.th., 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.skovpavillonen-assens.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
SLP Multiservice
Snaven 7, 5631 Ebberup (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
Snave Vognmandsforretning
Snavevej 13 A , 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.snavevognmandsforretning.dk
Kategorier: _Transport
Solhøj
Brændholtvej 26, 5560 Aarup (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
Spillet mellem ørerne
Enebærvej 1, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.spilletmellemoererne.dk
Kategorier: _Konsulent
Spiren Analyse og Konsulent Bureau
Frøbjergvej 12, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.spiren.nu
Kategorier: _Konsulent
Sportigan Klub & Erhverv Assens
Drejervænget 8, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.sportigan.dk
Kategorier: _Detailhandel
Spycap A/S
Saltoftevej 17, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.spycap.dk
Kategorier: _Industri - _Transport
Stampe Knudsen A/S
Industrivej 16, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.stampe.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Transport - _Haandvaerk
Stark DC Fyn
Møllebakken 34, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.stark.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Haandvaerk
Stena Recycling A/S
Damsbovej 20, 5493 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.stenarecycling.com
Kategorier: _Industri
Stensbo Engineering
Østerbro 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.stensbo.dk
Kategorier: _Industri - _Konsulent
Stentransporten
Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.stentransporten.dk
Kategorier: _Transport
Sternsdorf
Old Gyde 9, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.sternsdorf.dk
Kategorier: _Konsulent
Strøjer Samlingen
Bogyden 12, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.strojersamlingen.dk
Kategorier: _Turisme
Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: strojertegl.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Underleverandorer - _Produktion
Styr på tallene
Poppelvej 15, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.styrpaatallene.dk
Kategorier: _Konsulent
Sulelængens Venner
Magtenbøllevej 94, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.magtenboelle.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Summerbird A/S
Mandelalleen 6, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.summerbird.dk
Kategorier: _Eksport - _Foedevarer
SuperBrugsen Haarby
Algade 41, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.superbrugsen.dk
Kategorier: _Detailhandel
SuperBrugsen, Tommerup St.
Tallerupvej 16, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: https://superbrugsen.dk/find-butik/6217/
Kategorier: _Detailhandel
Tandlæge Ebbe Kurtmann
Bredgade 91, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: https://www.kurtmann.dk
Kategorier: _Sundhed
TenCate Advanced Armour Danmark A/S
Damsbovej 10, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.tencate.com
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Terrariet i Vissenbjerg
Kirkehelle 5, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.terrariet.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Thorøhuse Bylaug & Borgergruppe
Skolebakken 4, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.thoroehuse.dk
Kategorier: _Andet
TN-Tech ApS
Savmøllevej 6, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: tn-tech.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Tobaksgaarden
Tobaksgården 7, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.tobaksgaarden.dk
Kategorier: _Foedevarer - _Turisme - _Foreninger - _Kunst
Toldstrupselskabet
Damgade 26, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Tommerup Begravelsesforretning ApS
Kirkebjerg 1, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.scharfe.dk
Kategorier: _Andet
Tommerup Elektronik A/S
Gyvelvænget 2-4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.teas.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Underleverandorer - _Produktion
Tommerup Tømrer og Snedker
Tallerupvej 49, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: tommerup-ts.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Torup Bakkegård & Orelund I/S
Middelfartvej 105, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.torupbakkegaard.dk
Kategorier: _Landbrug - _Turisme
Totalbanken
Bredgade 95, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.totalbanken.dk
Kategorier: _Konsulent
Tæppeladen / Hørsman ren service
Odensevej 71, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.taeppeladen.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Haandvaerk
Tøjeksperten Assens
Østergade 33, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.toejeksperten.dk
Kategorier: _Detailhandel
Tømrer og Isolering
Middelfartvej 175, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.timgortz.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Tømrermester Lars Cornelsen
Landevejen 105, 5642 Millinge (Se på kort)
Hjemmeside: www.lars-cornelsen.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Tømrermester Mogens Nygaard
Lindebjerg 47, 5560 Aarup (Se på kort)
Kategorier: _Haandvaerk
Tømrermester René Nielsen
Stærmosevej 15, 5683 Haarby (Se på kort)
Hjemmeside: www.renenielsenaps.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Uniqweb
Græsholmvænget 5, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.uniqweb.dk
Kategorier: _Kommunikation - _Konsulent
V-R Gruppen Forsikringsmæglere A/S
Elmegårdsvej 5, 5250 Odense SV (Se på kort)
Hjemmeside: www.v-r.dk
Kategorier: _Konsulent
Vang & Karlskov ApS
Nygade 6, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.vangogkarlskov.dk
Kategorier: _Produktion - _Kommunikation
Varebil Leasing ApS
Nistedvej 48, 5270 Odense N (Se på kort)
Kategorier: _Transport
VCH Rainmaking
Hesbjergvej 12, 5610 Assens (Se på kort)
Kategorier: _Konsulent
Verninge Savværk
Vesterlaugsvej 11, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.skovservice.dk
Kategorier: _Produktion - _Haandvaerk
Vestergaard Vin
Lundagervej 10, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.vestergaardvin.dk
Kategorier: _Landbrug - _Foedevarer
Vestfyns - Fodboldgolf
Fåborgvej 143, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.vestfyns-fodboldgolf.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Vestfyns Golfklub
Krengerupvej 27, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.vestfynsgolfklub.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Vestfyns Gymnasium
Langbygårdsvej 4, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.vestfyns-gym.dk
Kategorier: _Andet
Vestfyns Hjemstavnsforening
Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.vestfynskhjemstavn.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Vestfyns Teater
Præstevænget 3, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.vestfynsteater.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger - _Kunst
Vestfyns Tømrerforretning A/S
Løjmarksvej 3, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.vft.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Vestmark A/S
Nørre Alle 22, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.vestmark.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Handel
Viemose-Driboga A/S
Odensevej 38, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.viemose-driboga.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
Vinspecialisten
Østergade 10, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.assens-vin.dk
Kategorier: _Detailhandel
Vinum ApS
Heslevej 17, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.vinum.nu
Kategorier: _Foedevarer
Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter
Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.vissenbjerghallerne.dk
Kategorier: _Foreninger
Vissenbjerg Maskinværksted
Trævænget 12, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.vissenbjergmaskinvaerksted.dk
Kategorier: _Underleverandorer - _Produktion
Vissenbjerg Skole
Søndersøvej 14, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.vissenbjergskole.dk
Kategorier: _Andet
Vognmand Peter Falck A/S
Fredensvej 14, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.peterfalck.dk
Kategorier: _Transport
Vokshuset
Nørre Allé 42, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.vokshuset.dk
Kategorier: _Foedevarer
Vvs Gruppen Fyn ApS
Allerupgyden 1, 5672 Broby (Se på kort)
Hjemmeside: www.vvsgruppenfyn.dk
Kategorier: _Haandvaerk
Watercare
Stejlebjergvej 14, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.watercare.dk
Kategorier: _Industri - _Eksport - _Produktion
WEPROG ApS
Drejervænget 8, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.weprog.com
Kategorier: _Eksport - _Andet
YFU Danmark
Stationsvej 4, 5690 Tommerup (Se på kort)
Hjemmeside: www.yfu.dk
Kategorier: _Foreninger
Yin Yoga v/ Bodil Bæk
Hækkebøllevej 3, 5560 Aarup (Se på kort)
Hjemmeside: www.bodilbaek.dk
Kategorier: _Sundhed
Yoga Moves
Tallerupvej 21, 1., 5690 Tommerup (Se på kort)
Kategorier: _Sundhed
Æblefestival Assens Kommune
Magtenbøllevej 78, 5492 Vissenbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.elsemarieeventyr.dk
Kategorier: _Turisme - _Foreninger
Øbjerggaards Selskabslokaler
Gudøgyden 12, 5631 Ebberup (Se på kort)
Hjemmeside: www.oebjerggaard.dk
Kategorier: _Turisme
Ørelykkegaard
Ørsbjerg Skovvej 4, 5560 Aarup (Se på kort)
Kategorier: _Landbrug
Ørsted Lastvognscenter
Frøbjergvej 2, 5620 Glamsbjerg (Se på kort)
Hjemmeside: www.orsted-lastvognscenter.dk
Kategorier: _Transport
Østerhaabs Auto
Nørre Allé 26, 5610 Assens (Se på kort)
Hjemmeside: www.oesterhaabs-auto.dk
Kategorier: _Detailhandel - _Transport
splash

ERROR_FILE

splash

Tidligere nyhedsbreve

 2020:

Særlige corona-nyhedsbreve:

 

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

Tidligere arrangementer

2020

24/06 2020: Generalforsamling

10/06 2020: Kommunale udbud

02/06 2020: Webinar / videokonference om Verden efter corona

20/05 2020: Webinar / videokonference om Den Nye Ferielov

14/05 2020: Erhvervskonference og kåring af Årets Virksomhed (Aflyst på grund af corona-situationen)

28/04 2020: Virtuelle møder

23/04 2020: Forebyggelse af stress (Aflyst på grund af corona-situationen)

20/04 2020: Webinar / videokonference om ansøgning om hjælp til din virksomheds faste omkostninger

08/04 2020: Webinar / videokonference om ansøgning om kompensation for tabt omsætning

01/04 2020: Webinar / videokonference om ansøgning til lønkompensations-ordningen

23/04 2020: Forebyggelse af stress (aflyst på grund af corona-situationen)

17/04 2020: LærlingVestfyn (aflyst på grund af corona-situationen)

23/03 2020: Den Nye Ferielov (aflyst på grund af corona-situationen)

03/03 2020: KURSUS: Den Motiverende Leder

10/01 2020: Nytårskur

 

2019

24/10 2019: Salg på de sociale medier

22/10 2019: Sæsonevaluering og status for Center for Kyst- og Lystfiskerturisme

21/10 2019: Hesteturisme - workshop

09/10 2019: KURSUS: Grundlæggende salg for ikke-sælgere

17/09 2019: Markedsføring på LinkedIn

06/09 2019: Lærling Vestfyn

03/09 2019: Mentorkursus

17/06 2019: Setbesøg på optagelserne til DRs tv-serie Fred til lands

16/05 2019: Erhvervskonferencen og kåring af Årets Virksomhed

08/05 2019: Få mere værdi af dine netværk og kaffemøder

30/04 2019: Generalforsamling

10/04 2019: Arbejdsglæde og det gode liv

05/04 2019: Tur til DM i Skills

27/03 2019: Markedsføring på LinkedIn

14/03 2019: Cykelturisme

27/02 2019: KURSUS: Grundlæggende salg for ikke-sælgere

04/01 2019: Nytårskur

2018

06/12 2018: Netværkscafé for iværksættere og nye virksomheder

05/12 2018: Idræt og virksomhedsnetværk (aflyst)

21/11 2018: Digitale medier og virksomhedsbesøg

08/11 2018: KURSUS: Salg for ikke-sælgere

24/10 2018: Fra Go'morgen Danmark til GoLittle

10/10 2018: Motivation og medarbejderpleje

04/10 2018: Netværkscafé for iværksættere og nye virksomheder

03/10 2018: Turismearrangement - digital inspiration del 2

20/09 2018: Bestyrelsesworkshop for ejerledere

11/09 2018: Hvem har stjålet min digitale strategi?

06/09 2018: Netværkscafé for iværksættere og nye virksomheder

15/06 2018: Company day – golf for både begyndere og øvede

08/06 2018: Lærling Vestfyn

07/06 2018: HR - personlighedstyper og teams

07/06 2018: Netværkscafé for iværksættere og nye virksomheder

17/05 2018: Erhvervskonference 2018

03/05 2018: Netværkscafé for iværksættere og nye virksomheder

02/05 2018: Digital inspiration

24/04 2018: Generalforsamling i Udvikling Assens

12/04 2018: EU persondataforordningen

15/03 2018: Iværksætter - i med- og modvind!

06/03 2018: Industri 4.0

05/01 2018: Nytårskur 2018

2017

23/11-2017: Bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder

03/10-2017: Finansiering af energibesparelser

28/09-2017: Bliv bedst på nettet - Værkstedet

26/09-2017: Design 2 Innovate

15/09-2017: Få HR ind i din virksomhed

13/09-2017: Bliv bedst på nettet - Kick Off

30/08-2017: Næste skridt - fra iværksætter til leder

23/08-2017: EU persondataforordningen

15/06-2017: Company day – golf for både begyndere og øvede

01/06-2017: Få det bedste ud af Facebook for (små) virksomheder

18/05 2017: Erhvervskonference

04/05 2017: Etablering i Tyskland - på dansk

02/05 2017: Sådan får du dine nyheder i pressen

19/04 2017: Generalforsamling

22/03 2017: Netværksmøde for turisterhvervet

08/03 2017: Listen Louder

07/02 2017: Kulturudvikling i forhold til erhvervslivets behov

06/01 2017: Nytårskur

2016

30/11 2016: De it-kriminelle banker på - inviterer du dem indenfor?

11/11 2016: Den Sociale Kapitalfond

01/11 2016: Infomøde for Bed & Breakfast værter og privat overnatning

06/10 2016: Sundhed, trivsel og pension

05/10 2016: Netværksmøde for idrætshallerne på Vestfyn

14/09 2016: Sæsonevalueringsmøde på turismeområdet

14/09 2016: Udvikling af servicevirksomheder inden for turisme og handel

07/09 2016: Mød chefredaktør Troels Mylenberg: Får vi den presse, vi fortjener?

06/09 2016: Inspirationsmøde: Lær at lave forretning på digitale platforme

16/08 2016: Den menneskelige faktor

19/05 2016: Erhvervskonference

10/05 2016: Export Steps med fokus på Polen og Ukraine

07/04 2016: Foredrag med Asger Aamund: ”Samarbejde og engagement"

07/04 2016: Hvordan tiltrækkes og fastholdes medarbejdere med de rette kompetencer og profil?

03/03 2016: Informations- og netværksmøde for iværksættere

02/03 2016: LinkedIn for virksomheder

01/03 2016: Er din virksomhed klar til eksport?

29/01 2016: Export Steps: Fokus på Norden

28/01 2016: Film og den digitale verden

13/01 2016: Oplevelsespakker - Oplevelsesbooking

08/01 2016: Nytårskur i samarbejde med Assens Kommune

2015

11/11-2015: Nudging – motiverende design, der ændrer vores adfærd

21/10-2015: Informationsmøde om InnoBooster

08/10-2015: Patenter – beskyttelse af opfindelse og ideer gennem rettigheder (IPR)

11/09-2015: Mød ministeren - til en snak om erhvervsudvikling og vækst

26/08 2015: Grundlæggende søgemaskine optimering (SEO)

19/08 2015: Få din hjemmeside up to date og få mere trafik til den...

30/06 2015: Mere samarbejde – mere udvikling – bedre forretning

10/06 2015: Vi sætter den erhvervspolitiske dagsorden

15/06-2015: Gode råd og nemme besparelser – gå-hjem-møde om energirådgivning og –besparelser (aflyst)

20/05-2015: Vikingerne kommer

30/04-2015: Generalforsamling i Udvikling Assens og koncert med Allan Mortensen og Jefsen Trio

26/01-2015: Fyraftensmøde med Finansminister Bjarne Corydon i Tommerup Erhvervspark

06/01-2015: Nytårskur

2014

24/11-2014: Ekstraordinært årsmøde

12/11-2014: Virksomhedsbesøg hos Scandinavian Tobacco Group

30/10-2014: Terrariet - Før, nu og visioner for fremtiden

27/08-2014: AFLYST - Smagen af Aarup

21/08-2014: IT, Vækst & Forandring 2014 - Fælles Fynsk Erhvervskonference på Lindø

17/06-2014: Virksomhedsbesøg hos Summerbird

03/06-2014: SDU Erhvervsdag

20/05-2014: Oplevelser på vand og land

09/04-2014: Årsmøde

13/03-2014: Styrk dit salg med sociale medier

06/02-2014: Lad Thomas udfordre dig!

16/01-2014: Effektive møder på den halve tid med LEGO Serious Play

10/01-2014: Nytårskur

2013

03/12-2013: Erhvervsklub Vestfyn: Besøg på Broen A/S

10/09-2013: Egeskov - en topattraktionss strategi og forretningskoncept

10/06-2013: Spørge- og debatmøde

11/04-2013: Årsmøde

18/03-2013: Virksomhedsbesøg hos Dan Foam

18/01-2013: Nytårskur 2013

16/01-2013: Finansiér dine vækstplaner

 

Iværksættere

Overvejer du at starte egen virksomhed, kan du søge gratis hjælp, afklaring og viden hos os.

Udvikling Assens er din lokale erhvervsservice. Vi er tæt på og har et stort kendskab til lokale forhold og lokale virksomheder.

Vi giver dig sparring på dine tanker og planer, så du kommer bedst muligt i gang.

Vi er certificeret bruger af VækstHjulet®, som er et enkelt, visuelt og praktisk dialogværktøj til konsulenter, der rådgiver vækstvirksomheder.

Gennem os kan du herudover få et gratis møde med en advokat, en revisor og en bankrådgiver (erhverv) der kan rådgive dig om juridiske, skattemæssige og finansielle aspekter i forbindelse med etableringen af din virksomhed.

Kontakt Anette Wichmann på telefon 2027 7749 eller e-mail awi@udviklingassens.dk og få mere information.

Kom godt i gang - og bliv klædt på til udviklingen…

Her kan du se et overskueligt skema, der viser forskellen på centrale virksomhedsformer.

Iværksætterkurser

Som supplement til den individuelle rådgivning tilbyder vi, sammen med vores kollegaer i Middelfart, Svendborg og Odense, kurser til dig der overvejer at blive selvstændig eller lige er blevet det.
Kurserne holdes om aftenen og består af emner som f.eks.

 • Start af virksomhed
 • Kommunikation og markedsføring
 • Strategi
 • Økonomi
 • Jura og A-kasse
 • Salg
 • SKAT

Kontakt Anette Wichmann på telefon 2027 7749 eller e-mail awi@udviklingassens.dk og få mere information.

Gratis medlemskab

Som iværksætter får du gratis medlemskab af Udvikling Assens fra dit indmeldelsestidspunkt og 12 måneder frem. Læs mere og meld dig ind her
Kontakt Kristine Lawaetz Lyngbo på telefon 2490 8720 eller e-mail kly@udviklingassens.dk og få mere information.

Bestyrelsen i Udvikling Assens

 

Navn Virksomhed Adresse
Ivan Sløk
(formand)
Totalbanken Bredgade 95, 5560 Aarup
Mikkel Kristoffer Wildfang
(næstformand)
Montana Furniture Akkerupvej 16, 5683 Haarby
Lars Moeslund Nielsen Schmidts Radio Magtenbøllevej 140, 5492 Vissenbjerg
Bo Eriksen Kiilto Frederik Plums Vej 2, 5610 Assens
Klaus Lebæk Lebæk Gelstedvej 45, 5560 Aarup
Morten Grimsgaard Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konference Helnæsvej 9, 5631 Ebberup
Nicolai Agger Agger Vin & Parkgolf Ungersbjerge 7, 5683 Haarby
Søren Steen Andersen Assens Kommune Degnegyden 13, 5690 Tommerup
Pia Offer Madsen Assens Kommune Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Finn Brunse Assens Kommune Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Finn G. Johansen (Tilforordnet) Assens Kommune Rådhus Allé 5, 5610 Assens

 

Erhvervsservice

Lad os skabe værdi for dig og din virksomhed

Vi hjælper dig videre, hvad enten du er iværksætter eller allerede er godt etableret.

 • Virksomhedsudvikling
 • Støttemuligheder
 • Netværk
 • Arrangementer

Bliv medlem af Udvikling Assens og få et stærkt lokalt virksomhedsnetværk – læs mere her

Vi har særlige kurser og arrangementer for dig, der tænker på at starte egen virksomhed – eller lige har gjort det. Læs mere om vores tilbud til iværksættere her.

Udvikling Assens er certificeret bruger af VækstHjulet®, som er et enkelt, visuelt og praktisk dialogværktøj til rådgivning af vækstvirksomheder.

Medlemsfordele (både for dig og dine medarbejdere)

 • Adgang til udvidet 1:1 vejledning og fortrolig sparring
 • Adgang til netværk, hvor du eller dine medarbejdere møder ligesindede, der arbejder med samme fagområde
 • Adgang til inspirerende temamøder inden for en bred vifte af aktuelle emner
 • Adgang til store erhvervsklub-arrangementer, herunder vores årlige erhvervskonference i maj måned

Og så bidrager vi med

 • Interessevaretagelse over for relevante myndigheder
 • Hjælp til ansøgning om støttemidler
 • Brobygning til offentlige og private rådgivere og eksperter

Kontakt Kristine Lawaetz Lyngbo på telefon 2490 8720 eller e-mail kly@udviklingassens.dk og få mere information.

Nyttige links

Vi arbejder tæt sammen med Assens Kommune og andre, der arbejder med erhvervsfremme på Fyn:

 • ErhvervsKontakten hjælper dig med at få hurtig og effektiv hjælp og sagsbehandling i forhold til de forskellige tilladelser, der skal til for at starte eller udvide din virksomhed.
 • Virksomhedsservice hjælper dig videre i forhold til ansættelse og uddannelse af medarbejdere.
 • Væksthus Syddanmark og Udvikling Fyn er blevet til Erhvervshus Fyn. Her er samlet både den specialiserede erhvervsservice, vækstprogrammer og arbejdet med at skabe nye forretnings-muligheder i de fynske erhvervsklynger og det fynske destinationsselskab.
 • Erhvervsgrunde i Assens Kommune

Splash4

 

Udvikling Assens er en medlemsbaseret erhvervsforening, etableret i november 2014.

Foreningen har til formål at fremme udviklingen af det lokale erhvervsliv og turismen i Assens Kommune både for bestående og nye virksomheder.

Foreningen er ansvarlig for den kommunale erhvervs- og turismeservice. Foreningen finansieres af medlemsbidrag samt bidrag fra Assens Kommune.

Vores mission

Udvikling Assens arbejder for vækst og beskæftigelse. Vi tænker nyt men udnytter også vores eksisterende styrker og spidskompetencer til at udvikle nye muligheder.

Udvikling Assens er synlig og opsøgende. Vi samler, motiverer og engagerer og er det naturlige samlingssted for kommunens virksomheder.

Udvikling Assens er kommunens sparringspartner i arbejdet med en aktiv erhvervspolitik og gode rammevilkår for sund og varig erhvervsudvikling.

Her kan du læse om, hvilke værdier vi arbejder ud fra.

Udvikling Assens er også

 • Effektiv og aktiv erhvervsservice med konkret støtte til virksomhedsudvikling
 • Netværk og innovation
 • Én indgang til viden om og kontakt til erhvervsservice og erhvervsfremmeordninger
 • Særlig indsats for iværksættere
 • Positiv og synlig turistinformation

Udvikling Assens driver også turistkontoret i Assens – se mere her

 

Udvikling Assens

– erhvervsudvikling og vækst

 

Udvikling Assens samler alle gode kræfter for at skabe udvikling, vækst og arbejdspladser i eksisterende og nye virksomheder i Assens Kommune. Vi har fokus på konkret handling, når vi varetager virksomhedernes interesser.
Vores styrke er vores stærke lokalkendskab. Vi er helt tæt på vores medlemsvirksomheder og etablerer netværk og formidler viden på tværs, så virksomhederne kan udnytte deres styrker og spidskompetencer.

Udvikling Assens er del af et komplekst erhvervsfremmesystem med mange instanser men også mange muligheder. Der er mange organisationer, der arbejder med erhvervsservice og virksomhedsudvikling i vores område. Vi samarbejder, så du får de bedste muligheder for at udvikle din virksomhed. Vi kender vores medlemsvirksomheder og kan derfor agere som et filter for de mange tilbud, så det bliver relevant og aktuelt for den enkelte virksomhed.

Og så er vi virksomhedernes talerør over for Assens Kommune og andre myndigheder. Vi arbejder for at udvikle det positive erhvervsklima yderligere og for at udvikle kommunens erhvervspolitik, så virksomhederne i Assens Kommune får de bedste muligheder for at trives og vokse.

 

splash

kly sigKristine Lawaetz Lyngbo
Direktør