Virksomhedsform

Lovens minimumskrav til kapital

Hæftelse

Vigtige pligter

Skat

Eksempel på navn

Personlig virksomhed
Er man flere ejere kaldes en personlig virksomhed et Interessentskab (I/S)

Der skal ikke indskydes kapital

Personlig  hæftelse - ejeren hæfter med hele sin formue. I et I/S
hæfter ejerne solidarisk med hele deres formue.

Der skal laves bogføring og skatteregnskab samt udvidet selvangivelse.

Hvis du driver virksomheden i virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning skal der føres regnskab over blandt andet hævninger.

Driftsudgifter  trækkes fra i personlig indkomst, og overskuddet beskattes som personlig indkomst med op til cirka 56 procent inklusive AM-bidrag.

Mulighed for at benytte virksomhedsskatteordning  eller kapitalafkastordning.

Frisørsalonen  V/Lene Hansen

Tagdækkerne Olsen og Jensen I/S

Anpartsselskab
(ApS)

Selskabskapitalen skal være på mindst 40.000 kroner, som skal indskydes som kontanter eller værdier.

I et selskab hæfter ejerne kun med den indskudte kapital, men ofte ønsker kreditorerne, at ejerne kautionerer personligt for lån til selskabet.

Er kapitalen i et aktieselskab kun delvist indbetalt, hæfter ejerne for resten.

Et selskab skal udarbejde årsrapport og indberette den til Erhvervsstyrelsen. Selskabets økonomi og den personlige økonomi må ikke sammenblandes.

Et aktieselskab skal have en bestyrelse eller et tilsynsråd.

Selskaber betaler sel- skabsskat, der i 2015 er 23,5 pct. og fra 2016 er på 22 pct. Derudover betaler ejerne udbytteskat med henholdsvis 27 og 42 pct.
Et holdingselskab, der ejer mindst 10 pct. af et andet selskab, skal ikke betale skat af det modtagne udbytte. Et holdingselskab skal ikke betale skat af salget af en dattervirksomhed.

Egebæk Tandlæge-klinik ApS

Aktieselskab  (A/S)

Selskabskapitalen skal være på mindst 500.000 kroner, som skal indskydes som kontanter eller værdier.

Esperhegn Bygge- Entreprise A/S

FSR – dansk revisorer / danrevi Assens